Pravila Insta Grand Freeze video igre

" Leto je da samo uživaš "

PRAVILA

ORGANIZATOR I TRAJANJE Insta Grand Freeze VIDEO IGRE

Organizator video igre" Leto je da samo uživaš " je  Atlantic Grand  d.o.o. Beograd, ul. Surčinska 6a.

Video igra traje u periodu od 28.6.2021. godine sa početkom u 12:00h do 25.07.2021. godine do 23:59 h i organizuje se na teritoriji Republike Srbije putem internet stranice www.grandkafa.rs.

PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učešća u Insta Grand Freezevideo igri imaju svi državljani i/ili rezidenti Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod Organizatora, „Atlantic Grand“ d.o.o. Beograd, povezanih pravnih lica ili bilo kog drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju digitalne igre, kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, dece i bračnih drugova. Maloletna lica imaju pravo učestvovanja u skladu sa zakonom.

REGISTROVANJE I OTVARANJE PROFILA

Kako bi postao učesnik, svaki posetilac spomenute internet stranice, u okviru video igre potrebno je da prihvati Pravila privatnosti i Pravila Insta Grand Freeze video igre i izvrši registraciju nakon koje će se formirati profil učesnika. Prilikom registracije potrebno je uneti sledeće podatke: ime i prezime i e-mail adresu. Zatim je potrebno ukucati lozinku u polje „kreiraj loziku“ i potvrditi lozinku u polju „potvrdi lozinku“. Nakon potvrde unesenih podataka, pritiskom na dugme „potvrdi“, posetilac dobija e-mail na prijavljenu e-mail adresu u kom će se nalaziti link na koji je potrebno kliknuti kako bi se finalizirala registracija i kako bi profil postao aktivan. Nakon uspešne registracije i aktiviranja profila, posetilac internet stranice može da igra video igru i time stiče mogućnost za osvajanje poklona, koji su predviđeni ovim pravilima.

Za registraciju i otvaranje profila ne postoji uslov prethodne kupovine proizvoda. Svako može, uz ispunjene uslove, učestvovati u video igri na internet stranici www.grandkafa.rs.

Za sve informacije u vezi sa  video igrom, učesnici se mogu obratiti Kontakt centru organizatora putem e-mail adrese [email protected] ili pozivom na broj 0800-200-003 radnim danima od 08h-16h (ponedeljak-petak) ili posetiti internet stranicu www.grandkafa.rs.

MEHANIZAM UČESTVOVANJA

Nakon što se uspešno registrovao, učesnik ima mogućnost pristupa video igri.

Klikom na dugme IGRAJ  učesnik se preusmerava u igrački prostor u kom se nalazi igra memorije. Igra memorije se sastoji od 12 kartica koje učesnik treba da otvori kako bi pronašao 6 parova istih pojmova. Klikom na karticu ona se okreće i otkriva pojam. Učesnik može otvoriti najviše dve kartice koje mogu predstavljati potencijalni par. Ukoliko pojmovi na karticama nisu isti, one se zatvaraju, a učesnik nastavlja da otvara pojmove sa preostalih kartica. Kada učesnik otvori dve kartice sa istim pojmom, one ostaju otvorene, a učesnik nastavlja da igra dok ne spoji sve pojmove.

Dodeljivanje bodova i rangiranje učesnika se vrši softverski u odnosu na broj poteza, tj. ukupan broj otvaranja kartica i proteklog vremena potrebnog za pronalaženje svih 6 parova.

Svaki učesnik ima pravo da se registruje samo jednom, a video igru može igrati neograničen broj puta. Ukoliko se ispostavi da je učesnik ostvario više od jedne registracije koristeći isto ime i prezime i/ili e-mail adresu, učesnik će biti diskvalifikovan i gubi pravo na svaki osvojeni poklon i dalje učestvovanje u video igri. U ovom slučaju Organizator zadržava pravo da konkretan poklon do kraja igre ne dodeli.

Učesnici su sami odgovorni da osiguraju da podaci koje prijave prilikom registracije za učestvovanje u Insta Grand Freeze video igri budu ispravni, te Organizator ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju da je došlo do greške tokom registrovanja usled čega poklon ne može biti dodeljen, uručen ili slično.

Ukoliko postoji osnovana sumnja da učesnik na nedozvoljen način vrši prijave (putem kompjuterskog programa i sl...) ili na bilo koji način zloupotrebljava sistem, Organizator ima pravo da takvom korisniku privremeno ili trajno onemogući prijave i učestvovanje u video igri.

Učesnik u video igri mora biti prava osoba.

Učesnik može u bilo kom trenutku do završetka video igre da otkaže učešće, tako što će poslati zahtev o otkazivanju učešća na e-mail adresu kontakt centra Organizatora [email protected].  U tom slučaju, učesnik se isključuje iz video igre, a Organizator će obezbediti brisanje ličnih podataka učesnika najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za otkazivanje učestvovanja u video igri.

Za sve informacije o igrici zainteresovani učesnici se mogu informisati besplatnim pozivom telefonskog broja kontakt centra 0800-200-003, svakim radnim danom (ponedeljak – petak) od 8.00-16.00 č počev od 28.06.2021. godine.

OBJAVADOBITNIKA POKLONA

Insta Grand Freeze video igra se sprovodi u trajanju od 4 nedelje gde svaka nedelja ima tačno definisan fond od 26 poklona.  Svakog ponedeljka u 14h na internet stranici www.grandkafa.rs  biće objavljena rang lista 26 najuspešnijih učesnika iz prethodne nedelje.

Datumi objavljivanja Rang listi:

  • 05.07.2021. do 14h: potencijalni dobitnici poklona su svi učesnici koji su igrali igricu u periodu od 28.06.2021. od 12:00h do 04.07.2021. u 23:59h.
  • 12.07.2021. do 14h: potencijalni dobitnici poklona su svi učesnici koji su igrali igricu u periodu od 05.07.2021. od 00:00h do 11.07.2021. u 23:59h.
  • 19.07.2021 do 14h: potencijalni dobitnici poklona su svi učesnici koji su igrali igricu u periodu od 12.07.2021. od 00:00h do 18.07.2021. u 23:59h.
  • 26.07.2021. do 14h: potencijalni dobitnici poklona su svi učesnici koji su igrali igricu u periodu od 19.07.2021. od 00:00h do 25.07.2021. u 23:59h.

Video igra je aktivna 24/7 za vreme trajanja. Učesnik može da pokreće igru neograničen broj puta tokom perioda trajanja.

Ukoliko učesnik ima više od jednog ostvarenog rezultata, za rang listu će se uzimati u obzir samo najbolje ostvareni rezultat, s obzirom da jedan učesnik može osvojiti samo jednu nagradu nedeljeno.

Tročlana komisija je imenovana od strane Organizatora i odgovorna je za regularno sprovođenje Insta Grand Freeze video igre.

Objava dobitnika će se vršiti na zvaničnoj internet stranici www.grandkafa.rs u delu Dobitnici. Objavljivaće se ime, prezime i osvojeni poklon.

Svaki učesnik u video igri će prihvatanjem Pravila Insta Grand Freeze video igre dati svoj izričiti, neopozivi i bezuslovni pristanak za objavljivanje njegovih imena i prezimena i osvojenih poklona na internetu putem internet stranice www.grandkafa.rs, zvaničnim Facebook i Instagram profilima Insta Grand kafe, bez bilo kakvih vremenskih, prostornih/teritorijalnih i predmetnih ograničenja, kao i bez bilo kojih drugih kvalitativnih (npr. bez ograničenja u pogledu načina ili cilja) ili kvantitativnih (bez ograničenja u pogledu broja objavljivanja) ograničenja, bez obaveze Organizatora i/ili bilo kog trećeg lica kojem Organizator ustupi ovo pravo, da mu za to da bilo kakvu novčanu ili drugu naknadu. Organizator ne snosi odgovornost za greške u podacima, kao ni za prijem podataka dostavljenih od strane učesnika.

FOND POKLONA 

Na kraju svakog kruga biće objavljena Rang lista 26 najboljih učesnika, a pokloni će biti dodeljeni prema sledećem redosledu:

  1. Mesto: Polaroid aparat – „FujiFilm Fotoaparat Instax mini 11“
  2. Mesto: „FJALLRAVEN KANKEN“ ranac
  3. Mesto: Mini štampač za slike “Mi Foto“
  4. Mesto: Mini štampač za slike “Mi Foto“
  5. Mesto: "JBL Go 3” bežični zvučnik
  6. Mesto: "JBL Go 3” bežični zvučnik

Od 7.do 26. Mesta: Insta Grand Freeze Freeze poklon paket(20 kesica Insta Grand Freeze Freeze Classic i 20 kesica Insta Grand Freeze Freeze Coconut

Ukupan fond poklona čine:

- Polaroid aparat – „FujiFilm Fotoaparat Instax mini 11“: 4kom

- „FJALLRAVEN KANKEN“ ranac: 4 kom

- Mini štampač za slike “Mi Foto“: 8 kom

- "JBL Go 3” bežični zvučnik: 8 kom

- „Insta Grand Freeze Freeze“ paket: 80 kom(1.600 kesica Insta Grand Freeze Freeze Classic i 1.600 kesica Insta Grand Freeze Freeze Coconut)

PREUZIMANJEPOKLONA

Učesnici čiji profili nakon svake objave rang liste dobitnika budu proglašeni kao dobitni biće kontaktirani putem email adrese koju su ostavili prilikom prijave. Organizator će ih kontaktirati u roku od 7 dana putem email adrese koju su naveli prilikom registracije, kako bi usledio dogovor oko isporučivanja nagrade. Pokloni će biti poslati učesnicima poštom ili putem kurirske službe, o trošku Organizatora, i na adresu koju je učesnik dostavio za isporuku poklona, ukoliko ne bude drugačije dogovoreno između Organizatora i dobitnika, u roku od 30 dana od dana kontaktiranja dobitnika nagrade. Pri preuzimanju poklona, dobitnik je dužan da pokaže validnu ličnu ispravu kojom potvrđuje da je Učesnik stvarna osoba sa prebivalištem u Srbiji, i čije se ime i prezime podudara sa imenom i prezimenom dobitnika poklona u video igri. Dobitnik poklona dužan je da potpiše Izjavu o preuzimanju poklona koja sadrži ime, prezime i punu adresu stanovanja.

Ukoliko je dobtinik nagrade maloletna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa dužna da se stara o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Ukoliko dobitnik u roku od 5 (pet) dana od dana primljenog e-maila, ne odgovori na e-mail, odnosno ne potvrdi da poklon prihvata i ne pošalje potrebne lične podatke, smatraće se da je povukao svoje učešće u video igri i da se odriče prava na poklon.

U ovom i drugim slučajevima u kojima pokloni ne budu podeljeni, i pored toga što je Organizator ispunio sve obaveze preuzete ovim pravilima, organizator zadržava pravo da neuručene poklone zadrži.

Dobitnici poklona će biti istaknuti na korporativnom sajtu Organizatora  www.grandkafa.rs   

Osim dobitnika lično, poklon će moći preuzeti i osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem na kojem je potpis dobitnika overen od strane nadležnog državnog organa. Pri preuzimanju poklona dobitnici, odnosno osobe koje oni na to ovlaste specijalnim punomoćjem, potpisuju Izjavu o preuzimanju poklona i po potrebi poseban ugovor, čime prestaju sve dalje obaveze Organizatora Insta Grand Freeze video igre prema dobitnicima, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Učestvovanje u Insta Grand Freeze video igri se zaključuje 25.07.2021. godine u 23.59h.

Pokloni nisu zamenjivi za novac niti druge nagrade.

UČESTVOVANJE U Insta Grand Freeze VIDEO IGRI

Učesnici su dužni da pročitaju ova pravila pre nego što uzmu učešće, a pre nego što nastave, trebalo bi da odštampaju ili sačuvaju kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Kao učesnik, saglasan/a sam sa davanjem mojih podataka o ličnosti.

Takođe sam saglasan/a da materijali nastali tokom realizacije ove igre mogu da se koriste u promotivne i druge marketinške svrhe.

Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje podataka o ličnosti opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran od strane Atlantic Grand-a u vezi učešća u video igri.

Potvrđujem da Atlantic Grand ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Atlantic Grand nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

ODGOVORNOST ORGANIZATORA

Organizator ove video igre zadržava pravo na dopune i izmene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmenu ili dopunu objaviti na internet stranici www.grandkafa.rs.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost

-za bilo kakve incidente ili povrede koji bi nastale usled korišćenja (upotrebe i/ili konzumiranja) dodeljenih poklona, sa čime se nagrađeni izričito saglašavaju i prihvataju;

-u slučaju nepravilnog rada interneta, (ne)funkcionisanja interneta ili (ne)funkcionisanja elektronske pošte, telefonskih linija ili ostalih uređaja koji omogućavaju realizaciju ove video igre;

- ako jedan ili više učesnika ne može da pristupi internet stranici ili da učestvuje iz bilo kog razloga ili tehničke greške, vezane za funkcionisanje mreže;

- u slučaju da je računar zaražen virusima ili za upad trećeg lica u računar učesnika, kao ni za posledice povezivanja učesnika u mrežu putem internet stranice;

-za štetu pričinjenu učesniku, njegovoj računarskoj opremi, pametnom telefonu ili podacima pohranjenim na ovim uređajima, kao ni za lične i profesionalne posledice koje iz toga mogu proizaći za učesnika.

Organizator zadržava pravo da, u slučaju prevremenog prekida video igre iz razloga za koje nije odgovoran (viša sila i sl.), poklone podeli između onih koji su učestvovali do trenutka prekida ili da video igru, bez bilo kakvih obaveza prema učesnicima, okonča, odnosno prekine. O tome mora, putem medija, obavestiti učesnike. Organizator u tim slučajevima ne odgovara za eventualnu nastalu štetu.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi  podaci su zaštićeni u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Shodno tome, isto važi i za pravo na vlastiti lik (pravo ličnosti) koji se odnosi na pravo Organizatora da se materijali sa likom učesnika i ličnim podacima reprodukuju, distribuiraju i javno saopštavaju i/ili koriste na bilo koji drugi način.

Učesnici se izričito saglašavaju da Organizator koristi njihove podatke, koje su učesnici naveli u okviru učešća u video igri, za potrebe ovog igre i to do opoziva. Učešćem se učesnik saglašava da Organizatoru ili od njega ovlašćenim licima, odnosno saugovaračima dozvoli korišćenje svojih  podataka o ličnosti(kontaktni podaci: elektronska adresa) u cilju obaveštavanja o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama i drugim promotivnim aktivnostima, sa mogućnošću odjave.

Pravila o zaštiti privatnosti Organizatora: https://www.grandkafa.rs/rs/pravila/pravila-zastite-privatnosti

U periodu upravljanja podacima o ličnosti pojedinac ima mogućnost uvida i ažuriranja podataka u bazi podataka, kao i da zahteva brisanje podataka, slanjem zahteva na e-mail [email protected]. Učesnik je upoznat i izričito se slaže da organizator može pojedine radnje u vezi sa obradom dobijenih podataka o ličnosti poveriti Agenciji, odnosno drugom ugovornom obrađivaču u i/ili izvan EU. Ugovorni obrađivač može da obrađuje podatke o ličnosti samo u granicama ovlašćenja, odnosno narudžbine koju dobije od naručioca, u skladu sa definisanim namenama.

PORESKE OBAVEZE

Pokloni u Insta Grand Freeze video igri ne podležu oporezivanju.

PRISTUP PRAVILIMA Insta Grand Freeze VIDEO IGRE

Pravila Insta Grand Freeze video igre objavljena su na internet stranici www.grandkafa.rs gde su dostupna i stavljena na uvid svim učesnicima.

OSTALE ODREDBE

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa video igrom i pravilima, povezanih sa njom, konačna je i važi za sve učesnike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila utvrđuje isključivo Organizator.

Organizator zadržava pravo na promenu ovih Pravila, na prekid video igre ili potpuno zaustavljanje, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama Organizator će obavestiti učesnike obaveštenjem na internet stranici www.grandkafa.rs.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

U Beogradu, 17.6.2021.

Organizator

Atlantic Grand doo Beograd

Mate Štetić, direktor

Cookie policy

Da bi naša stranica ispravno funkcionisala i da bismo stalno unapređivali svoje usluge koristimo kolačiće: neophodne, analitičke i marketinške. Klikom na „Prilagodi postavke“ možeš da postaviš njihova ograničenja. Više informacija potraži u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogući ili onemogući veb stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića koji su opisani u nastavku:

Podešavanja Prihvatam sve U redu!