Aleksandra
FOTO
Najukusnije kafe i najzanjimljivije priče degustirala sam za vreme boravka u studentskom domu, među ljudima sa kojima sam godinama delila sve, bila to zajednička kafa u pauzama između učenja, hrana iz studentske menze, ili brige koje nam nameće prelaz iz mladih i nezrelih u formirane osobe spremne da se uhvate u koštac sa iskušenjima koja nas očekuju. Iz najlepšeg i najdelikatnijeg perioda života iznedrila su se neka doživotna prijateljstva, a donedavni cimeri postali su na neki način porodica.