Danijela Milutinovic i komsinica Goca
FOTO
Neka pralina mudro nas vodi do cilja,neka pralina avanturu napravi zbilja.Neka pralina zanosnom snagom povede,neka pralina za čas do komšinice izvede.Neka pralina simpatije gaji, neka pralina iskreno kaže ne želi da taji.Neka pralina dušu otvara,neka pralina ćuti ni reč ne progovara.Neka pralina pogledom osvaja, neka pralina uvek mirisom i ukusom spaja.Neka pralina saradnju ukrašava, neka pralina s kafom počinje i dan završava.Neka pralina razgovor učini,neka pralina lepotom opčini.Neka pralina zagospodari na trpezi i druženje savršeno upotpuni.Neka pralina priču priča.